IN.DRUK zet een ontwerp in productie (drukwerk) of zet een pagina live (websites) nadat die door jou werden goedgekeurd. Na jouw goedkeuring treft IN.DRUK geen verantwoordelijkheid meer over schrijf-, layout- of andere foutjes.