Frequently Asked Questions | IN.DRUK2021-09-06T12:25:57+00:00

Frequently Asked Questions

Timing2020-05-11T16:33:30+00:00

Bij het aanvangen van een opdracht wordt er een timing afgesproken. Bij grote opdrachten (websites, ontwerp logo’s) spreken we de mijlpalen met bijhorende timing af die ons door het project leiden. Om een opdracht tijdig op te kunnen leveren is het belangrijk dat je je materiaal (bijvoorbeeld correctievrije, digitale teksten of beeldmateriaal) op het afgesproken tijdstip aanlevert. Anders kan ik niet starten of verder werken. Bij niet tijdig aanleveren van je materiaal verliest je opdracht de voor jou gereserveerde ruimte in de planning en verschuift naar de eerstvolgende vrije ruimte op de planning.

Ontwerp websites2020-05-11T16:48:22+00:00

Bij het ontwerpen van een website maken we eerst de contactpagina zodat je al een online aanwezigheid hebt.

We plannen de fotoshoot in.

Als de stijl van de contactpagina je bevalt en de foto’s zijn klaar, dan wordt achter de schermen de homepage klaargemaakt. Daar krijg je een filmpje van. Ze wordt nog niet live bezoekbaar gesteld omdat je de verleiding wellicht niet kunt weerstaan om op de buttons te klikken en die werken nog niet.

Als ook dat in orde is voor je, dan ga ik aan de slag met de rest van de website.

Na jouw goedkeuring zetten we de website live.

Zodra je de factuur voor de website betaald hebt, krijg je een login zodat je zelf aanpassingen aan de teksten kunt doen en nieuwsberichten kunt toevoegen.

Ontwerp logo2020-05-11T16:45:21+00:00

Bij het ontwerpen van een logo zijn er 3 rondes waarbij telkens 1 voorstel gepresenteerd wordt. Extra rondes worden gerekend aan €75 per uur.

Leveringen2020-05-11T16:35:32+00:00

Als IN.DRUK voor je drukwerk zorgt, dan wordt dit bij jou geleverd. Je moet normaal gezien tekenen voor ontvangst maar door Covid-19 passen sommige transporteurs deze policy aan.

De betaling voor de opdracht moet voldaan zijn om een levering te ontvangen.

Juridische verplichtingen websites en webshops2020-05-11T16:51:19+00:00

Er moet heel wat juridische info op je website of je webshop staan.

 • BTW-nummer
 • algemene voorwaarden
 • privacy policy
 • cookie banner
 • return policy (webshop)

Het is nog maar een greep uit de verplichtingen die je hebt tgo de bezoeker.

IN.DRUK doet zijn best om je zo goed mogelijk te informeren maar heeft uiteraard geen juridische expertise. Daarom kan je op aanvraag een juridische checkup laten doen van je website of webshop. IN.DRUK werkt hiervoor samen met een jurist.

IN.DRUK neemt zelf geen verantwoordelijkheid over de inhoud van jouw website, webshop of andere communicatie die voor jou ontworpen worden.

Goed voor druk2020-05-11T16:37:53+00:00

IN.DRUK zet een ontwerp in productie (drukwerk) of zet een pagina live (websites) nadat die door jou werden goedgekeurd. Na jouw goedkeuring treft IN.DRUK geen verantwoordelijkheid meer over schrijf-, layout- of andere foutjes.

Eigen leveranciers2020-05-11T16:39:09+00:00

IN.DRUK werkt bij voorkeur samen met haar eigen leveranciers voor het uitvoeren van de ontwerpen. Indien je dat wenst dan kan je ook met jouw leveranciers werken hiervoor. IN.DRUK is dan niet langer verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Betalingen2020-05-11T16:29:08+00:00

Bij het plaatsen van een opdracht wordt 30% voorschot gerekend. Dit voorschot dient betaald te zijn vooraleer een opdracht wordt opgestart. Opdrachten kunnen in delen gefactureerd worden, telkens als een deel van de opdracht afgewerkt werd. Drukwerk dient voor de levering te worden betaald. Ook portkosten dienen op voorhand te worden be­taald. Facturen dienen betaald te worden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro. Indien de opdrachtgever niet conform de verkoopsvoorwaarden van IN.DRUK betaald, worden alle door IN.DRUK binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment dat er betaald wordt.

De opdrachtgever mag zolang de betalingsplicht niet werd nageleefd in geen enkel geval en op geen enkele wijze de hem ter beschikking gestelde ontwerpen gebruiken.

Als de opdrachtgever een eerder verstrekte opdracht intrekt, dient deze het volledige honorarium dat IN.DRUK zou toekomen bij voltooiing van de opdracht, samen met de bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te betalen.

Beelden2020-05-11T16:43:56+00:00

Als je beelden moet aanleveren, gelieve er dan voor te zorgen dat ze voldoen aan onderstaande criteria.

Drukwerk

 • CMYK
 • 300 dpi op ware grootte
 • TIFF- of JPG-bestand
 • logo’s aanleveren als AI-bestand

 

Websites

 • RGB
 • 72 dpi op ware grootte (maximumbreedte 2500 dpi)
 • JPG- of PNG-bestand
 • logo’s aanleveren als AI-bestand

 

Gelieve bestanden boven de 10 mb te bezorgen via wetransfer.com om te vermijden dat jouw en mijn mailbox te zwaar belast worden.

Ga naar de bovenkant