Frequently Asked Questions | IN.DRUK2021-09-06T12:25:57+00:00

Frequently Asked Questions

Website laten bouwen2022-03-09T18:51:51+00:00

Hoe laat je een website bouwen?

 1. De noden en het doel van je website bespreken we voor er een offerte wordt gemaakt. Zo is alles gebudgeteerd voor we starten en komen er geen vervelende verrassingen op de eindafrekening. Goede afspraken maakt goede vrienden.
 2. We stellen een moodboard voor je samen zodat we kunnen aftoetsen of de neuzen in de juiste richting staan. Jouw idee over een “nordic stijl” kan er immers helemaal anders uitzien dan het onze.
 3. Bij het ontwerpen van je website maken we eerst de contactpagina zodat je al een online aanwezigheid hebt. Als je dat graag wil natuurlijk. Het is wel handig voor je SEO omdat je website dan alvast organisch kan beginnen groeien.
 4. Er worden wireframes gemaakt. Dit is een structuurschets, zonder teksten, zonder beelden, louter bedoeld om te kijken wat we precies waar gaan zetten en wat we daarvoor nodig hebben.
 5. We plannen de fotoshoot voor je website in.
 6. Er wordt een (online of telefonisch) interview ingepland met de copywriter. Zij laat je honderduit vertellen over je bedrijf en je diensten of producten en stelt bijkomende vragen tot ze een duidelijk beeld heeft van wie jij precies bent.
 7. Dan kan het échte ontwerpen beginnen. Je krijgt eerst een voorstel voor de homepage. Zit die stijl goed dan worden de andere pagina’s ontworpen.
 8. Als alle pagina’s helemaal goedgekeurd zijn, dan start het bouwen. Dat doen we in WordPress zodat het voor jou nadien makkelijk is om kleine aanpassingen te doen of foto’s aan te passen.
 9. Als dat erop zit, bezorgen we je de link zodat je nog een keertje een laatste check-up kunt doen. Bedoeling is enkel om functionaliteiten te checken (links, knoppen) en tekst te dubbelchecken. Vormelijke aanpassingen kunnen in dit stadium niet meer. Dat gebeurt in stappen 7 en 8.
 10. Is alles voor jou helemaal in orde dan wordt de eindafrekening opgesteld.
 11. Na de betaling gaat de website live en wordt hij opengesteld voor het publiek. Jij krijgt een login zodat je zelf aanpassingen aan de teksten en de foto’s kunt doen en nieuwsberichten kunt toevoegen.
 12. Als je dat wenst, krijg je een maandelijks overzichtje van de bezoekersaantallen per mail toegestuurd.
Timing2020-05-11T16:33:30+00:00

Bij het aanvangen van een opdracht wordt er een timing afgesproken. Bij grote opdrachten (websites, ontwerp logo’s) spreken we de mijlpalen met bijhorende timing af die ons door het project leiden. Om een opdracht tijdig op te kunnen leveren is het belangrijk dat je je materiaal (bijvoorbeeld correctievrije, digitale teksten of beeldmateriaal) op het afgesproken tijdstip aanlevert. Anders kan ik niet starten of verder werken. Bij niet tijdig aanleveren van je materiaal verliest je opdracht de voor jou gereserveerde ruimte in de planning en verschuift naar de eerstvolgende vrije ruimte op de planning.

Ontwerp logo2020-05-11T16:45:21+00:00

Bij het ontwerpen van een logo zijn er 3 rondes waarbij telkens 1 voorstel gepresenteerd wordt. Extra rondes worden gerekend aan €75 per uur.

Leveringen2020-05-11T16:35:32+00:00

Als IN.DRUK voor je drukwerk zorgt, dan wordt dit bij jou geleverd. Je moet normaal gezien tekenen voor ontvangst maar door Covid-19 passen sommige transporteurs deze policy aan.

De betaling voor de opdracht moet voldaan zijn om een levering te ontvangen.

Juridische verplichtingen websites en webshops2020-05-11T16:51:19+00:00

Er moet heel wat juridische info op je website of je webshop staan.

 • BTW-nummer
 • algemene voorwaarden
 • privacy policy
 • cookie banner
 • return policy (webshop)

Het is nog maar een greep uit de verplichtingen die je hebt tgo de bezoeker.

IN.DRUK doet zijn best om je zo goed mogelijk te informeren maar heeft uiteraard geen juridische expertise. Daarom kan je op aanvraag een juridische checkup laten doen van je website of webshop. IN.DRUK werkt hiervoor samen met een jurist.

IN.DRUK neemt zelf geen verantwoordelijkheid over de inhoud van jouw website, webshop of andere communicatie die voor jou ontworpen worden.

Goed voor druk2020-05-11T16:37:53+00:00

IN.DRUK zet een ontwerp in productie (drukwerk) of zet een pagina live (websites) nadat die door jou werden goedgekeurd. Na jouw goedkeuring treft IN.DRUK geen verantwoordelijkheid meer over schrijf-, layout- of andere foutjes.

Eigen leveranciers2020-05-11T16:39:09+00:00

IN.DRUK werkt bij voorkeur samen met haar eigen leveranciers voor het uitvoeren van de ontwerpen. Indien je dat wenst dan kan je ook met jouw leveranciers werken hiervoor. IN.DRUK is dan niet langer verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Betalingen2020-05-11T16:29:08+00:00

Bij het plaatsen van een opdracht wordt 30% voorschot gerekend. Dit voorschot dient betaald te zijn vooraleer een opdracht wordt opgestart. Opdrachten kunnen in delen gefactureerd worden, telkens als een deel van de opdracht afgewerkt werd. Drukwerk dient voor de levering te worden betaald. Ook portkosten dienen op voorhand te worden be­taald. Facturen dienen betaald te worden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro. Indien de opdrachtgever niet conform de verkoopsvoorwaarden van IN.DRUK betaald, worden alle door IN.DRUK binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment dat er betaald wordt.

De opdrachtgever mag zolang de betalingsplicht niet werd nageleefd in geen enkel geval en op geen enkele wijze de hem ter beschikking gestelde ontwerpen gebruiken.

Als de opdrachtgever een eerder verstrekte opdracht intrekt, dient deze het volledige honorarium dat IN.DRUK zou toekomen bij voltooiing van de opdracht, samen met de bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te betalen.

Beelden2020-05-11T16:43:56+00:00

Als je beelden moet aanleveren, gelieve er dan voor te zorgen dat ze voldoen aan onderstaande criteria.

Drukwerk

 • CMYK
 • 300 dpi op ware grootte
 • TIFF- of JPG-bestand
 • logo’s aanleveren als AI-bestand

 

Websites

 • RGB
 • 72 dpi op ware grootte (maximumbreedte 2500 dpi)
 • JPG- of PNG-bestand
 • logo’s aanleveren als AI-bestand

 

Gelieve bestanden boven de 10 mb te bezorgen via wetransfer.com om te vermijden dat jouw en mijn mailbox te zwaar belast worden.

Ga naar de bovenkant