Wat is een logo?

Een logo is een embleem dat jouw bedrijf vertegenwoordigt. Een soort wapenschild als het ware. Een logo kan bestaan uit een beeld (beeldmerk), uit enkel tekst (woordmerk) of een combinatie van de twee. Soms is een logo zo bekend dat je de naam van het bedrijf er zelfs niet meer bij hoeft te zien om te weten van wie het is. Denk maar aan Apple.

Verschillende types:

  • een symbool (beeldmerk, enkel de tekening)
  • een typografisch logo (woordmerk, enkel de tekst)
  • een combinatie (beeldmerk + woordmerk)
  • een monogram (enkele letters die een symbolische waarde krijgen: bijvoorbeeld “LV” van Louis Vuitton, of “YSL” van Yves Saint Laurent)