Creative Fair Play

De samenwerking met je boekhouder is ongecompliceerd, het traject duidelijk. Jij geeft hem je financiële stukken, hij adviseert je hoe je een verstandig financieel beleid voert en zorgt ervoor dat je paperassen op tijd bij de juiste instanties geraken. Klaar!
Met een grafisch ontwerper samenwerken is hele andere koek. Er zijn veel zaken voor interpretatie vatbaar. Bovendien is de creatieve sector voor de meeste klanten onbekend terrein. De “ongeschreven wetten” die er gelden kennen ze – nog – niet. (Mag je “een voorproefje” vragen voor je een definitieve bestelling plaatst?*) Daarom is het belangrijk om van in het begin duidelijke afspraken te maken. Dat maakt goede vrienden weet je wel.
Het manifest van “Creative Fair Play” eens volledig doornemen kan ook helderheid scheppen. Deze zeven “best practices” om samen te werken met creatieve ondernemers worden er verder toegelicht..

  1. Gratis bestaat niet. (Vraag niets gratis, werk niet gratis.)
  2. Vat wedstrijden sportief op. (Beloon het proces, niet enkel het resultaat.)
  3. Regel de intellectuele eigendom.
  4. Goede afspraken maken goede vrienden. (Iedereen die met me samenwerkt, weet dat ik dit altijd zeg bij het kennismakingsgesprek.)
  5. Hanteer redelijke termijnen. (Een voorschot bewijst wederzijds engagement van bij de start.)
  6. Erken het werk van de maker.
  7. Gun elkaars vrijheid. (Een ondernemer met andere klanten, zelfs binnen dezelfde sector, heeft een rijkere ervaring. Wees wel loyaal en discreet!)

En zo verliep het samenwerken nog lang en gelukkig.

* Mocht je twijfelen, het antwoord hierop is nee. Dat doe je op restaurant ook niet voor je de zeetong bestelt.