Bij het aanvangen van een opdracht wordt er een timing afgesproken. Bij grote opdrachten (websites, ontwerp logo’s) spreken we de mijlpalen met bijhorende timing af die ons door het project leiden. Om een opdracht tijdig op te kunnen leveren is het belangrijk dat je je materiaal (bijvoorbeeld correctievrije, digitale teksten of beeldmateriaal) op het afgesproken tijdstip aanlevert. Anders kan ik niet starten of verder werken. Bij niet tijdig aanleveren van je materiaal verliest je opdracht de voor jou gereserveerde ruimte in de planning en verschuift naar de eerstvolgende vrije ruimte op de planning.